ذکری که توفیقات سلب شده را باز می گرداند

ماه رجب ، ماه توبه است.
یکی از #اذکار و #ادعیه ای که اگر به معنای آن توجه کنیم بسیار موثر است ، ذکر " یا مُقیلَ العَثَرات" است. (ای خدایی که لغزش ها را #اقاله میکند و نادیده میگیرد )
ما خدایی داریم که بسیار مهربان است و گناهان ما را اقاله میکند ، به این معنا که اگر پشیمان شویم و توبه کنیم ، اصلا با ما طوری معامله میکند مثل اینکه گناهی مرتکب نشده ایم!
گاهی مواقع دراثر گناه ، بعضی #توفیقات از انسان سلب میشود ؛ اگر این ذکر را با توجه و حضور قلب در #قنوت یا #سجده خود بگوید ، توفیقات بازمیگردد.

#استاد_فاطمی_نیا
اندکی صبر نمایید...