منوچهر صدوقی سها

منوچهر صدوقی سها (متولد ۱۳۲۷) نویسنده، پژوهشگر، عرفان‌پژوه، فیلسوف و حقوق‌دان ایرانی‌ست. او تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته حقوق تا مقطع لیسانس پی گرفت. بعد از آن تحصیلات خود را در حوزه علمیه تا مراحل عالی عرفان و فلسفه ادامه داد و هم اکنون علاوه بر وکالت دادگستری، در برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین مؤسسه حکمت و فلسفه به تدریس می‌پردازد. او داماد علامه محمدتقی جعفری اس

 

منوچهر صدوقی سها (متولد ۱۳۲۷) نویسنده، پژوهشگر، عرفان‌پژوه، فیلسوف و حقوق‌دان ایرانی‌ست. او تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته حقوق تا مقطع لیسانس پی گرفت. بعد از آن تحصیلات خود را در حوزه علمیه تا مراحل عالی عرفان و فلسفه ادامه داد و هم اکنون علاوه بر وکالت دادگستری، در برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین مؤسسه حکمت و فلسفه به تدریس می‌پردازد. او داماد علامه محمدتقی جعفری است.

آثار

 • تحریر ثانی تاریخ حکماء و عرفای متاخر، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت، ۱۳۸۱
 • التفسیر المنتسب الی مولنا ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت، ۱۳۸۷
 • شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری، حسن وحیددستگردی، جهانگیر قشقایی، منوچهر صدوقی سها (گردآورنده)، تهران: مولی ، ۱۳۸۷
 • شرح جدید منظومه سبزواری، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۱
 • فوائد در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ آن، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۳
 • رساله در برخی از مسائل الهی عام، محمدکاظم عصار، منوچهر صدوقی سها، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۳
 • منتخب معجم الحکماء، مرتضی مدرسی گیلانی، منوچهر صدوقی سها، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴
 • صوفی صومعه قدس: یادواره مولنا میرزا محمدعلی حکیم شیرازی دارنده لطایف العرفان، منوچهر صدوقی سها (تدوین)، تهران: مولی، ۱۳۸۹
 • الحاوی علی رسائل جمه مفرده فی الفحص عن انیه التفسیر و التاویل و مائیتهما باقسامها و ما یتعلق بهما من المحکم و المتشابه و الظهر و البطن و غیره، منوچهر صدوقی سها (مقدمه)، تهران: حکمت، ۱۳۸۸
 • تفاسیر عقلیه لفلاسفه الهیین، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت ، ۱۳۸۹
 • «مقدمه قیصری بر فصوص الحکم»، محی‌الدین عربی، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
 • ماللهند، ابوریحان بیرونی، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
 • دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران: تاریخ انشعابات متاخره (سلسله نعمت اللهیه) و ترجمه حال کیوان قزوینی، تهران: پاژنگ، ۱۳۷۰
 • پاتانجلی، ریخته خامه ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموت ریتر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹
 • «سلسله المختارات من نصوص التفسیر المستنبط»