مسابقه اینترنتی شماره 6

مسابقه اینترنتی شماره 6

 

بر طبق آیات قرآن آیا ممکن است به کسى که نبى نیست وحى شود؟

 

پاسخهای خود را به ادرس maryam.pakideh64@gmail.com ارسال فرمایید و به قید قرعه برنده شوید.

اندکی صبر نمایید...