سخنرانی خانم دکتر طباطبایی در دوازدهمین دور گفتگوی دینی مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‏های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارتدوکس روسیه

مسئله شرّ و بحران اعتقادی و انسجام دینی

بشر همواره در اعصار مختلف با رنج ها ودردها ی ناشی از خودکامگی وجنگ افروزی و اضطراب هایی روبرو بوده وخواهد بود و رهایی ازآن ها چندان ساده به نظر نمی رسد. ولی می توان به برطرف کردن ویا کاهش آثار و پی آمدهای منفی ناشی از آنها امیدوار بود .

ادامه ...

برگرفته از کتاب یک ساغر از هزار؛ سیری در عرفان امام خمینی (س) نوشته دکتر فاطمه طباطبایی

عرفان نظری و عملی

ادامه ...

درسهای عاشورا، دکتر فاطمه طباطبایی

منتخبی از بیانات دکتر فاطمه طباطبایی راجع به قیام عاشورا، برگرفته از کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

ادامه ...