درس گفتار

درسهای عاشورا، دکتر فاطمه طباطبایی

منتخبی از بیانات دکتر فاطمه طباطبایی راجع به قیام عاشورا، برگرفته از کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

ادامه ...انسان شناسی عرفانی بر مبنای قرآن

ترم اول
با تدریس استاد دکتر رضا الهی منش

ادامه ...

شرح حافظ

استاد قادر فاضلی (فایل صوتی)

ادامه ...

کارگاه توحیدی نسیم حیات

شرح خطبه توحیدی امام رضا(ع) - استاد محمد شجاعی

ادامه ...

سلسله مباحث عرفان مقایسه ای

سلسله مباحث عرفان مقایسه ای دکترمصطفی ملکیان

ادامه ...

روانشناسی اخلاق

چکیده ی درسگفتارهای “روانشناسی اخلاق” استاد مصطفی ملکیان

ادامه ...