پژوهشنامه عرفان، شماره هجدهم، بهار و تابستان 1397

بررسی دیدگاه میبدی پیرامون شیطان در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف الاسرار براساس تحلیل صورت بندی گفتمانی وی در این دو نوبت / محمد بهنام فر، نیره پاکمهر

دریافت مقاله

گونه‌شناسی دلایل و شواهد کاربرد «اسم خدا» به معنای اسم عینی در احادیث اهل بیت (ع)/کاووس روحی برندق

دریافت مقاله

عرفان خراسان و ابن‌عربی، تفاوت‌های نظری/ محمد رودگر

دریافت مقاله

عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی/ هادی وکیلی، قاسم قریب

دریافت مقاله

جایگاه صبر در منظومۀ فکری نجم ‌دایه/ حبیب الله عباسی، صدیقه پوراکبر کسمایی

دریافت مقاله

جایگاه و نحوۀ تعامل فکر و ذکر در سنت اول عرفانی/ احسان رئیسی

دریافت مقاله

تمایز عرفان عملی و اخلاق از حیث موضوع/ فاطمه طباطبایی، رضا عباسی

دریاف مقاله

کارکرد استعاره در بیان تجارب عرفانی روزبهان بقلی در عبهر العاشقین / محمود فتوحی رودمعجنی، هما رحمانی

دریافت مقاله

تحلیل روش‌شناختی تفسیر عرفانی و مبانی آن از منظر صدرالدین قونوی / محمد مهدی گرجیان عربی، جواد جعفریان

دریافت مقاله

مرگ ارادی (تسلط بر نفس)/ مسعود معتمدی،  ملک محمد فرخزاد

دریافت مقاله

ملاصدرا و جمع دیدگاه عرفا و حکما در صادر اول/ سید محمد موسوی، غلامعلی مقدم

دریافت مقاله

آسیب شناسی معنویت خردگریز و تبیین هم گرایی عقلانیت و معنویت در عرفان اسلامی/ محمد حسن یعقوبیان، مطهره بصراوی

دریافت مقاله

اندکی صبر نمایید...