خیام در بارسلون

امروزه وضعیت زبان و ادب فارسی در اسپانیا چه جایگاهی دارد؟ شاعران بزرگ فارسی همچون حافظ، سعدی، عطار و خیام تا چه حد شناخته شده هستند؟ و چشم‌انداز آینده‌ی ادب فارسی در اسپانیا چگونه است؟

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه چهاردهم دی ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان «خیام در بارسلون» به بررسی جایگاه زبان و ادبیات فارسی در اسپانیا اختصاص دارد که با حضور رامون گاژا، سیدحسن شفتی، احمد خضری و محمد پارسانسب در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. این نشست با همکاری انجمن دوستی ایران و اسپانیا برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

اندکی صبر نمایید...