اولین جلسه کارگاه هوش اخلاقی به روش نمایش خلاق

اولین جلسه کارگاه هوش اخلاقی به روش نمایش خلاق در تاریخ ۲۶ خرداد در خانه کودکان ایرانی برگزار گردید .
این کارگاه که با مشارکت انجمن علمی عرفان اسلامی در خانه کودکان ایرانی برگزار می گردد به آموزش فضائل اخلاقی ومعنوی به روش نمایش خلاق به کودکان می پردازد
بخشی از محتوای این کارگاه برگرفته از کتاب سفر به خوبی ها‌ است که از تالیفات انجمن علمی عرفان اسلامی می باشد
دراین کارگاه  دکتر داورنیا از مربیان انجمن عرفان تدریس کتاب سفر  به خوبی ها را برعهده داشته
و آقای حسینی آزاد از مربیان کانون پرورش فکری کودکان به روش نمایش خلاق کودکان را آموزش می دهند
اندکی صبر نمایید...