انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

اکران و بررسی فیلم جوکر (2019)

اکران و بررسی فیلم جوکر

با محوریت نقش شیطان در سینما و عرفان

با حضور استاد نصرت الله تابش، مدیر مسئول و سردبیر مجله فیلم نگار

اندکی صبر نمایید...