انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و کمیسیون زنان بنیاد باران برگزار می کنند:

اولین نشست مجازی عرفان و گفتگو

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

و

کمیسیون زنان بنیاد باران برگزار می کنند:

اولین نشست مجازی عرفان و گفتگو

پخش به صورت زنده(live)

از اینستاگرام انجمن علمی عرفان اسلامی ایران به آدرس

anjoman_erfan_eslami@

سخنرانان دکتر فاطمه مهاجرانی عضو کمیسیون زنان بنیاد باران

 دکتر قاسم کاکایی رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

و استاد نصرت الله تابش عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

زمان: چهارشنبه ٣ دی ماه ٩٩ ساعت ١٨

اندکی صبر نمایید...