با تدریس دکتر فاطمه طباطبایی

دوره آموزشی شرح کتاب مصباح الهدایه حضرت امام(ره)

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره آموزشی کتاب شرح مصباح الهدایه حضرت امام(ره)

با تدریس دکتر فاطمه طباطبایی

کلاس در قالب ارائه وویس درسگفتار خواهد بود.

اندکی صبر نمایید...