همایش بین المللی هزاره شیخ جام

همایش بین المللی هزاره شیخ جام 

«با حضور برجسته ترین عرفان پژوهان جهانی»
۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱  تربت جام

 محورهای همایش :
- تاثیر آموزه های قرآن و حدیث در آثار شیخ جام 
 - تاثیر اندیشه های شیخ جام در آسیای میانه و شبه قاره هند
- سیمای شیخ جام در آثار و مقامات
- پارسی نویسی شیخ جام و چشم اندازهای نثر وی 
- نسخه شناسی آثار شیخ جام
- بررسی و تحلیل اشعار شیخ جام
- آثار خانقاهی و خاندانی شیخ جام در طول تاریخ
- جایگاه مجموعه معماری آرامگاهی شیخ جام در معماری عرفانی

مهلت ارسال مقالات تا :  1401/3/31 تمدید شد.

ارسال مقالات از طریق:
 ایمیل: 
hezareshikhjam1401@gmail.com
شیوه نامه نگارش مقالات در سایت همایش؛
http://hezareh.sheikhejam.ir/
نمایه مقالات در پایگاه های ؛ sid و civilica 

 واتساپ : 
                  ۰۹۱۰۹۶۱۲۷۹۰     

اندکی صبر نمایید...