انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره آموزشی غزلیات مولانا

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره آموزشی قرائت متون عرفانی

غزلیات مولانا

با تدریس دکتر محمود شیخ

( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

اندکی صبر نمایید...