در انجمن علمی عرفان برگزار می‌شود:

کارگاه بسوی سیمرغ

کارگاه بسوی سیمرغ

کارگاه به سوی سیمرغ با همراهی میترا عطائیان(فیلم‌نامه‌ نویس) قصد دارد، ضمن آشنا کردن، شرکت کنندگان با داستان سمبلیک منطق الطیر،  فرصت یافتن هدف زندگی و راه‌کارهای گذر از موانع را با روش فلسفی، برای شرکت کنندگان فراهم کند.

این کارگاه در ۷ جلسه برای کودکان ۱۱ تا ۱۳ سال، از تاریخ ۲۶ تیرماه، روزهای دوشنبه ساعت ۲ الی ۳:۳۰ بعدازظهر برگزار خواهد شد.

هزینه دوره: ۵۰۰ هزارتومان 

مکان: اتوبان صدر خروجی کاوه شمالی، ابتدای بهار جنوبی، بن بست نیکبخت، ساختمان آل یاسین طبقه سوم

برای ثبت نام لطفا عنوان کلاس و نام خود را به شماره ۰۹۱۲۳۸۴۹۰۸۲ پیامک کنید.

 

اندکی صبر نمایید...