انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

نشست بین المللی  معرفی و رونمایی کتاب آموزه‌های عرفانیِ شیخ زین‌الدین محمود خوافی 

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و انتشارات نگارستان اندیشه برگزار می کنند: 

نشست بین المللی

 معرفی و رونمایی کتاب آموزه‌های عرفانیِ شیخ زین‌الدین محمود خوافی 

تصحیح و تحقیقِ استاد فقید افغانستانی ، غلام‌حیدر کبیری هروی 

با حضور:

دکتر شفیق فقیری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هرات 

 دکتر محمود شیخ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،

دکتر فرزاد مروجی؛ عضو هیئت علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی ؛

 زمان: سه شنبه هجدهم مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ 

مکان: بزرگراه صدر، غرب به شرق، خروجی کاوه شمال، ابتدای بهارجنوبی، بن‌بست نیکبخت، ساختمان آل یاسین، طبقه سوم، انجمن عرفان اسلامی ایران

اندکی صبر نمایید...