نشست بین المللی رونمایی کتاب آموزه های عرفانی شیخ زین الدین خوافی برگزار شد.

روز سه شنبه 18 مهرماه 1402 نشست بین المللی رونمایی کتاب آموزه های عرفانی شیخ زین الدین محمود خوافی با مشارکت انتشارات نگارستان اندیشه در سالن اجتماعات انجمن عرفان برگزار شد.

در ابتدای نشست آقای دکتر صدری نیا ضمن خوشآمدگویی به حضار از دلایل انتخاب و اهمیت کتاب و روند اخذ مجوز و چاپ کتاب سخن گفتند و بیوگرافی مختصری از نویسنده کتاب ارائه نمودند.

سپس آقای دکتر شفیق فقیری عضو هیئت علمی دانشگاه هرات در سخنان خود به بررسی ابعاد علمی عرفانی غلام حیدر کبیری هروی نویسنده کتاب پرداختند.

سخنران بعدی نشست بین المللی، آقای دکتر فرزاد مروجی ، عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف  اسلامی به نقد و بررسی کتاب از منظر ادبی پرداختند و نکات ارزشمندی پیرامون ویرایش کتاب و تعلیقات آن و بازتصحیح آن مطرح نمودند.

سخنران آخر این نشست، آقای دکتر محمود شیخ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران بودند که به ابعاد عرفانی کتاب و نکات ارزشمند آن از حیث آموزه های بدیع عرفانی پرداختند و نکاتی پیرامون اهمیت حوزه هرات در عرفان پرداختند.

اندکی صبر نمایید...