انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

نشست نقد و بررسی کتاب (اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی)

پخش زنده از اینستاگرام انجمن عرفان به آدرس

 https://www.instagram.com/anjoman_erfan_eslami?igsh=MTB1cGZiMmVtcHoyZQ==

اندکی صبر نمایید...