انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و کمیسیون زنان بنیاد باران برگزار می کنند:

اولین نشست مجازی عرفان و گفتگو

بیشتر ...

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در پایان جلسه درس فقه بیان داشتند:

بیماری ها شرّ بالعرض است نه بالذات/انسان هیچ وقت نباید نا امید شود و دست از دعا کردن بردارد

بیشتر ...
ماه میهمانی خدا به قلم دکتر فاطمه طباطبایی

اولین ظهور خالقیت انسان، شکوفایی انسانیت و متخلق شدن به اخلاق خداوندی و آن‌گاه آئینه حق‌نما شدن است. و برای این کارها، راهکارهایی گوناگون ارائه کرد که یکی از آن‌‌ها برپایی ضیافت است، ضیافتی مبارک (ماه رمضان).

بیشتر ...