انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

نشست نقد و بررسی کتاب (اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی)

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

شرح کتاب اسرار عبادات

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

شرح منطق الطیر عطار نیشابوری

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

دوره مجازی روش شناسی مطالعات عرفانی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با همکاری پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزارنمود.

نشست علمی نقد کتاب «پیش انگاره های هستی شناختی علم سلوک»

بیشتر ...
در انجمن علمی عرفان برگزار می‌شود:

کارگاه بسوی سیمرغ

بیشتر ...