نشریات حوزه عرفان اسلامی

فهرست نشریات تخصصی حوزه عرفان اسلامی در بانک های اطلاعاتی جهاد دانشگاهی

نشریات متعددی در موضوعات مختلف از جمله در حوزه عرفان و عرفان اسلامی منتشر می شود اما نشریاتی که امتیازات لازم برای درج در بانک های اطلاعاتی را کسب نموده باشند بسیار محدودترند. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است تعداد  نشریات معتبر علمی پژوهشی در حوزه عرفان اندک است( 6 نشریه از 250 نشریه علوم انسانی در پایگاه جهاد دانشگاهی) بنابراین اعضاء هیئت علمی، معاونین پژوهشی دانشگاه های دارای رشته عرفان اسلامی و انجمن های علمی این حوزه باید در جهت ارتقاء نشریات خود بکوشند.

تعدادنشریات علمی پژوهشی عرفان اسلامی در بانک اطلاعاتی جهاد دانشگاهی

نشریات علمی  پژوهشی در (sid)[1]

تعداد

درصد

عناوین نشریات علمی پژوهشی علوم انسانی(   sid)

250

100%

عناوین نشریات علمی پژوهشی دارای مقالات( مرتبط) عرفان اسلامی(sid)

39

15.6%

  عناوین نشریات علمی پژوهشی عرفان اسلامی (   sid)

6

2%

طبق جستجوی به عمل آمده در  پایگاه علمی اطلاعات، تعداد نشریات علمی پژوهشی علوم انسانی 250 عنوان می باشد که 6 عنوان نشریه در موضوع عرفان اسلامی است[2].

نشریات تخصصی عرفان اسلامی در پایگاه جهاد دانشگاهی[3]

عنوان نشریه علمی پژوهشی عرفان اسلامی

صاحب امتیاز

ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)

دانشگاه الزهرا(س)

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی)

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

آینه معرفت

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان

فصلنامه مطالعات عرفانی

دانشگاه کاشان

فصلنامه ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسلامی

جاویدان خرد

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

فهرست عناوین نشریات حوزه عرفان اسلامی در بانک نشریات معتبر وزارت علوم

جستجوهای انجام شده در پایگاه وزارت علوم و فناوری حاکی از این است که از میان 65 نشریه دارای اعتبار علوم انسانی ، 9 نشریه با موضوع عرفان اسلامی و 43 نشریه مرتبط با حوزه عرفان اسلامی بوده است.

  تعداد نشریات علمی پژوهشی عرفان اسلامی در بانک اطلاعاتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نشریات علمی  پژوهشی در پایگاه وزارت علوم  [4]

تعداد

درصد

عناوین نشریات علمی پژوهشی علوم انسانی

65

100%

عناوین نشریات علمی پژوهشی  در زمینه عرفان اسلامی

9

13%

عناوین نشریات علمی پژوهشی  دارای مقالات  عرفان اسلامی

43

66%

 

نشریات مرتبط با حوزه عرفان اسلامی در پایگاه وزارت علوم [5]

 

عنوان نشریه ها ی علمی پژوهشی مرتبط  و دارای مقالات عرفانی

صاحب امتیاز

1.        

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری

2.        

معرفت فلسفی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

3.        

نامه فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

4.        

نامه مفید

دانشگاه مفید قم

5.        

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز)

دانشگاه تبریز

6.        

مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)

دانشگاه فردوسی مشهد

7.        

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

8.        

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

دانشگاه تربیت معلم

9.        

متین

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.    

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

11.    

قبسات

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

12.    

قلم

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

13.    

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه)

دانشگاه یزد

14.    

فلسفه دین

پردیس قم، دانشگاه تهران

15.    

فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی)

دانشگاه فردوسی مشهد

16.    

فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

17.    

فصلنامه اندیشه نوین دینی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

18.    

علوم انسانی الزهرا

دانشگاه الزهرا (س)

19.    

شیعه شناسی

موسسه شیعه شناسی

20.    

روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

21.    

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)

دانشگاه تهران

22.    

حکمت و فلسفه

دانشگاه علامه طباطبایی

23.    

خردنامه صدرا

سید محمد خامنه ای

24.    

حکمت سینوی (مشکوه النور)

دانشگاه امام صادق

25.    

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

دانشگاه الزهرا

26.    

تحقیقات فرهنگی ایران

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

27.    

پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دانشگاه تبریز

28.    

پژوهشهای ادبی

انجمن زبان و ادبیات فارسی

29.    

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

دانشگاه امام صادق (ع)

30.    

پژوهشنامه علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

31.    

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

32.    

پژوهش های فلسفی - کلامی

دانشگاه قم

33.    

پژوهش دینی

دکتر عباس همامی

34.    

انجمن معارف اسلامی

انجمن معارف اسلامی ایران

35.    

اندیشه دینی

دانشگاه شیراز

36.    

الهیات تطبیقی

معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان

37.    

الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)

دانشگاه فردوسی مشهد

38.    

ادب پژوهی

دانشگاه گیلان

39.    

ادب و زبان (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

40.    

پژوهشنامه ادیان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

41.    

مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه رضوی

42.    

پیک نور علوم انسانی

دانشگاه پیام‏نور

43.    

اسلام پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

مجموع

43

 

43نشریه علمی پژوهشی مندرج در فهرست مقالات معتبر علمی پژوهشی، مقالاتی در زمینه عرفان اسلامی  منتشرنموده اند.

 

تعدادنشریات حوزه عرفان اسلامی در پایگاه تخصصی مجلات نور[6]

به علاوه طبق اعلام سامانه  مرکز تحقیقات کامپیوتری نور (http://www.noormags.com) از مجموع 784 عنوان نشریه 136 نشریه در حوزه  علوم انسانی بوده و 98 نشریه در زمینه "فلسفه، کلام ، عرفان"  منتشر شده است که امکان دسترسی به مقالات آن نیز  در این سامانه وجود دارد و از بین آن ها 17نشریه مستقیما به عرفان پرداخته اند.

نشریات حوزه عرفان اسلامی در پایگاه تخصصی مجلات نور[7]

نشریات در پایگاه نور

تعداد

درصد

عناوین نشریات علوم انسانی  در پایگاه نور

136

100%

عناوین نشریات(مرتبط) "فلسفه، کلام ، عرفان"  پایگاه نور

99

72.7%

نشریات اختصاصی عرفان اسلامی پایگاه نور

17

12.5

 

نسبت نشریات علمی پژوهشی و تخصصی عرفان اسلامی به شاخص جمعیتی

 البته علاوه بر فهرست های ارائه شده در بانک های فوق نشریات دیگری هنوز امتیاز لازم برای درج در بانک های معتبر را نیافته اند به طرح مباحث عرفان اسلامی  می پردازند؛مانند: پژوهشنامه عرفان (انجمن علمی عرفان اسلامی)، فصلنامه اشراق، فصلنامه هفت آسمان ،پگاه حوزه، نقد فلسفه و عرفان و...

نسبت نشریات علمی پژوهشی و تخصصی عرفان اسلامی به شاخص جمعیتی

تعداد نشریات عرفانی

تعداد جمعیت

نسبت بر شاخص جمعیت

17

70 میلیون

2/0 عنوان نشریه برای هر 1 میلیون نفر[2]همان

[3]http://www.sid.ir/8/8/90

[4]http://clib.umz.ac.ir/ ؛ مجلات دارای اعتبار علوم انسانی

[5]http://www.sid.ir/8/8/90

[6]www.noormags.com[6]