اعضای هیات مدیره

انجمن علمی عرفان اسلامی با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی پژوهشی در زمینه عرفان اسلامی - توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص - بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ،موضوعات، مسائل، رشته های وابسته، مسائل فرامعرفتی، مقایسه ای و میان رشته ای عرفان اسلامی تاسیس شده است.

  ارکان اصلی انجمن(دوره سوم) عبارتند از:  

  1- ریاست انجمن: حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم کاکایی

  2- نایب رئیس: سرکار خانم الهه افشار

  3- خزانه دار و مسئول کمیته هنری: جناب آقای محمد هادی نائیجی

4- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش: سرکار خانم دکتر فروغ احراری

 5- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته بین‌الملل: جناب آقای نصرت الله تابش

 

 اعضای هیات مدیره با رای مجمع عمومی انجمن(مورخ 17 شهریور 97) انتخاب گردیدند.