امام محمد باقر (ع) فرمودند :خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.
امام علی(ع) فرمودند: هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش آگاه شود.
امام رضا علیه السلام فرمودند:آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
حقیقت بندگی دو خصلت است: آن کنی که او پسندد و آن پسندی که او کند.
بندگی خویشتن نادیدن است
بندگی کردن کاری آسان است، اما بنده بودن کاری عظیم.
الهی، از پای تا فرقم، در نور تو غرقم."یا نور السموات و الارض، انعمت فزد"
الهی، عارفان گویند "عرّفنی نفسک"، این جاهل گوید "عرّفنی نفسی"
خدمت کردن به طمع و خوف، خویشتن پرستیدن است نه حق پرستیدن
ابراهیم ادهم گفت:وقتی غلامی خریدم، گفتم چه نامی؟گفت تا تو چه خوانی؟گفتم چه خورتی؟گفت تا چه دهی.گفتم چه پوشی؟ گفت تا چه پوشانی.گفتم چه کنی؟گفت تا چه فرمایی.گفتم چه خواهی؟گفت بنده را با خواست چه کار؟

عناوین پایان نامه هاپایان‌نامه‌های رشته عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی


ف

عنوان نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور سال دفاع
1 حجاب‌‌های عرفانی و مقدمات و ارکان نماز نرجس خاتون سازندگی باداموئیه دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی 1388
2 سیر تاریخی و تطور مفهوم (فقر) در عرفان اسلامی و بررسی آن در آراء امام خمینی(ره) فیروزه صادق زاده دکتر مسعود صادقی علی آبادی دکتر فاطمه طباطبایی 1388
3 تشریح ذکر از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقایسه آن با دیدگاه خواجگی احمد کاسانی به همراه تصحیح رساله «در بیان ذکر» حسنا سادات بنی طبا دکتر مسعود صادقی علی آبادی دکتر هادی وکیلی 1388
4 بررسی تحول مفاهیم خوف و رجاء در عرفان اسلامی با تبیین نظرات امام خمینی(س) در این باب سیده ملیکا اعظمی نسب - دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1388
5 تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص تجربه عرفانی با توجه به مباحث مطرح شده در بخش اول کتاب (عرفان) «هپولد» محمد ونائی  دکتر سید محمود یوسف ثانی بهزاد سالکی 1388
6 صادر اول: بررسی تطبیقی آراء ابن عربی وامام خمینی(ره) محمد کریمی حسین آبادی دکتر بیوک علیزاده دکتر سید محمود یوسف ثانی 1388
7 وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی(ره) ابوالفضل تاجیک دکتر هادی وکیلی دکتر بیوک علیزاده 1388
8 ماهیت و جایگاه فطرت در امام خمینی(ره) خدیجه اسدزاده  دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی 1388
9 علم الهی از دیدگاه امام خمینی(ره) حسن نجاتی آتایی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر بیوک علیزاده 1388
10 تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) راجع به روان شناسی عرفانی با توجه به مباحث مطرح شده در بخش روان شناسی و عرفان «کتاب mysticism آندرهیل» هنگامه بیادار دکتر مسعود صادقی علی آبادی دکتر هادی وکیلی 1387
11 نقش عرفان امام خمینی (ره) در پدیده جهانی شدن پروین السادات قوامی دکتر بیوک علیزاده - 1387
12 مقایسه آراء امام خمینی (ره) و حکیم سبزواری درباره‌ اسماء‌الهی سمیه امینی کهریزسنگی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر هادی وکیلی 1387
13 بررسی مقایسه ای نظریه تجددامثال و حرکت جوهری با تبیین آن در آراء امام خمینی(ره) سارا قاسمی دکتر بیوک علیزاده دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1387
14 بررسی تطبیقی میزان قابلیت‌های آدمی برای رسیدن به خودسازی و خودشکوفایی در آرای امام خمینی(ره) ملیحه ملکی دکتر هادی وکیلی - 1387
15 سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره) حدیقه ملامحمدی دکتر فاطمه طباطبایی دکتر بیوک علیزاده 1387
16 نظام‌مندی آرای امام خمینی(ره) در حوزه عرفان عملی بر اساس مدل مدیریت راهبردی سیدحاتم مهدوی نور دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی 1387
17 ارزیابی و نقد عرفانهای سکولار بر اساس مبانی عرفانی امام خمینی (ره) سوده مرتجائی دکتر هادی وکیلی دکتر بیوک علیزاده 1387
18 بررسی تطبیقی نظریه (انسان کامل) از منظر امام خمینی(ره) و نظریه (برهمن _ آتمن) (انسان کامل ) مطابق قرآئت شانکارا از اونیشادها فتحیه بنکدار دکتر بیوک علیزاده دکتر ابوالفضل محمودی 1387
19 بررسی تطبیقی روانشناسی تحلیلی یونگ با دیدگاه عرفانی حضرت امام خمینی(ره) زهرا شهبازی دکتر هادی وکیلی دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1386
20 ترجمه بخشهای اول و دوم کتاب طریقت اسلامی موراتا و تبیین دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) ندا سقائی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1386
21 بررسی تاثیر گناه بر معرفت (مقایسه دیدگاه های امام خمینی(ره) و امام محمد غزالی طوسی) زهرا باقرزاده دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر بیوک علیزاده 1386
22 مقایسه دیدگاههای امام خمینی(ره) و امام محمد غزالی در مورد مفهوم خدا یدالله رضایی دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی 1386
23 ترجمه بخشهای اول و تا چهارم و و پیوست الف و ب کتاب عرفان دینی و غیر دینی زنزو تطبیق آن با دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) زکیه بیات دکتر مسعود صادقی علی آبادی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1386
24 تطورات وجودی انسان به هنگام مرگ از نظر عارفان مسلمان و بررسی مقایسه ای آن با مطالعات جدید در باب تجارب نزدیک مرگ (‌با تأکید بر آراء امام خمینی (ره) آزاده اقبالی دکتر هادی وکیلی دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1385
25 فنا و بقا در عرفان اسلامی با رویکرد به آراء امام خمینی(ره) الهام غیور دکتر فاطمه طباطبایی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1385
26 مقایسه آراء اخلاقی امام خمینی با آراء اخلاقی فیض کاشانی در المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء زهرا صالحی دکتر فاطمه طباطبایی دکتر هادی وکیلی 1385
27 بررسی نسبت وحی بامکاشفه عرفانی و تبیین دیدگاه امام خمینی در این خصوص زهرا میرزائی دکتر هادی وکیلی دکتر بیوک علیزاده 1385
28 ترجمه تحقیقی (المفاوضات بین القونوی و الطوسی) به همراه مقایسه آراء عرفانی و فلسفی مطرح شده در آن، با آراء امام خمینی(ره) فاطمه رادی میبدی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر فاطمه طباطبایی 1385
29 تبیین کثرت وجود از دیدگاه عرفانی و فلسفی امام خمینی زهرا لطفی دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی
دکتر فاطمه طباطبایی
1385
30 جایگاه نور در عرفان و فلسفه اسلامی(با تکیه بر آراء امام خمینی و سهروردی) ندا عظیمی سرابیان دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر بیوک علیزاده 1385
31 بررسی تطبیقی مسئله خیر و شر در عرفان اسلامی و آْیین زرتشت (با تکیه بر آراء مولانا جلال‌الدین رومی و امام خمینی و آذر فرنبغ فرخزاد) معصومه طهماسبی دکتر بیوک علیزاده - 1385
32 تبیین نظریه سطوح معنایی قرآن از منظر امام خمینی(ره) مرضیه شریعتی دکتر بیوک علیزاده دکتر سید محمود یوسف ثانی 1385
33 ترجمه بخشهای اول و دوم کتاب طریقت اسلامی موراتا و تبیین دیدگاه عرفانی امام خمینی (س) ندا سقائی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1385
34 بررسی تطبیقی ماهیت عرفان از منظر حافظ و امام خمینی رضا نهضت دکتر بیوک علیزاده دکتر سید محمود یوسف ثانی 1384
35 جایگاه پیر در سلوک اهل طریقت به همراه تبیین دیدگاه امام خمینی لیلا نیک بخت‌ دکتر هادی وکیلی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1384
36 ترجمه و شرح کتاب مصباح الهدایه به ضمیمه توضیح و تبیین اصطلاحات عرفانی به کار رفته در آن مریم داورنیا دکتر فاطمه طباطبایی دکترعلی شیخ الاسلامی 1383
37 بررسی تطبیقی ماهیت عشق در اندیشه حافظ و امام خمینی(ره) اصغر میرجمال دکتر بیوک علیزاده دکتر فاطمه طباطبایی 1383
38 توصیف ویژگیهای مشترک تجارت عرفانی از دیدگاه ذات گرایان ـ بررسی موردی: مولوی محسن خالقی دکترمجتبی زروانی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1383
39 ولایت و سیر و سلوک با تکیه بر آراء‌ و سیره عملی امام خمینی ملک صادقپور دکترعلی شیخ الاسلامی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1383
40 ترجمه و تحقق کتاب امامت در سپیده دمان شیعه اثنی عشری به انضمام رأی امام خمینی در امام و انسان کامل علیرضا رضایت دکترشهرام پازوکی دکتر فاطمه طباطبایی 1383
41 مراقبه و ارتباط آن با شهود تا قرن ششم، با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ثریا خدامرادی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکترسیدامیر اکرمی 1382
42 ترجمه تحقیقی دو بخش نخست کتاب (رابعه عدویه، صوفی عارف و اولیای هم مسلک وی در اسلام) و تحقیق برخی مباحث به انضمام آراء امام خمینی آمنه عزیزی دکتر سید محمود یوسف ثانی دکتربهزاد سالکی 1382
43 بررسی تحلیلی عقل و عشق و نسبت میان آنها از دیدگاه امام خمینی(ره) علی اصغر جواز دکترعلی شیخ الاسلامی دکتر فاطمه طباطبایی 1381
44 جهان هستی از منظر عرفانی امام خمینی‌(ره) محمود فتوحی شاه آبادی دکتر بیوک علیزاده دکتر هادی وکیلی 1381
45 تجلی عرفان در خطابات عمومی (مردمی) امام خمینی مرتضی پناهنده دکتر هادی وکیلی دکتر بیوک علیزاده 1381
46 بررسی انعکاس اندیشه های عرفانی عارف بزرگ آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی نیره دشتبان دکتر هادی وکیلی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1381
47 عرف ستیزی عارفانه و بررسی آن در آرای مولوی و امام خمینی(ره) زهرا طالبی دکترعلی شیخ الاسلامی دکتر فاطمه طباطبایی
دکترمنظر سلطانی
1381
48 خودشناسی تطبیقی از منظر مولوی و امام خمینی سید علی هادیان دکتر بیوک علیزاده - 1381
49 انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) افسانه شجاعی دکترتقی پورنامداران دکتر فاطمه طباطبایی
دکترمنظر سلطانی
1381
50 تعالیم سلوکی مولوی در مثنوی معنوی در مقایسه با بخشهایی از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) سعید ضرابی زاده دکترمحمود عابدینی دکتر سید محمود یوسف ثانی 1381
51 ترجمه کتاب (درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی) تألیف ولیلیام چیتیگ به انضمام آراء امام خمینی جلیل پروین دکتر سید محمود یوسف ثانی دکترغلامرضا اعوانی 1381
52 مقایسه آرای زیبایی شناختی ابن عربی و آرای زیبایی شناختی امام خمینی (ره) یاسر هدایتی زفرقندی دکتر بیوک علیزاده - -
53

بررسی آراء‌ عبدالکریم الجبلی در خصوص انسان کامل و مقایسه آن با آراء‌ امام خمینی(ره) به همران ترجمه بخش دوم کتاب الانسان الکامل

زهرا خدایی دکتر هادی وکیلی دکتر سید محمود یوسف ثانی -
ف عنوان نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور سال دفاع
1 حجاب‌‌های عرفانی و مقدمات و ارکان نماز نرجس خاتون سازندگی باداموئیه جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1388
2 سیر تاریخی و تطور مفهوم (فقر) در عرفان اسلامی و بررسی آن در آراء امام خمینی(ره) فیروزه صادق زاده جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی 1388
3 تشریح ذکر از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقایسه آن با دیدگاه خواجگی احمد کاسانی به همراه تصحیح رساله «در بیان ذکر» حسنا سادات بنی طبا جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1388
4 بررسی تحول مفاهیم خوف و رجاء در عرفان اسلامی با تبیین نظرات امام خمینی(س) در این باب سیده ملیکا اعظمی نسب - جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1388
5 تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص تجربه عرفانی با توجه به مباحث مطرح شده در بخش اول کتاب (عرفان) «هپولد» محمد ونائی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی بهزاد سالکی 1388
6 صادر اول: بررسی تطبیقی آراء ابن عربی وامام خمینی(ره) محمد کریمی حسین آبادی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1388
7 وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی(ره) ابوالفضل تاجیک جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1388
8 ماهیت و جایگاه فطرت در امام خمینی(ره) خدیجه اسدزاده جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1388
9 علم الهی از دیدگاه امام خمینی(ره) حسن نجاتی آتایی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1388
10 تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) راجع به روان شناسی عرفانی با توجه به مباحث مطرح شده در بخش روان شناسی و عرفان «کتاب mysticism آندرهیل» هنگامه بیادار جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1387
11 نقش عرفان امام خمینی (ره) در پدیده جهانی شدن پروین السادات قوامی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده - 1387
12 مقایسه آراء امام خمینی (ره) و حکیم سبزواری درباره‌ اسماء‌الهی سمیه امینی کهریزسنگی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1387
13 بررسی مقایسه ای نظریه تجددامثال و حرکت جوهری با تبیین آن در آراء امام خمینی(ره) سارا قاسمی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1387
14 بررسی تطبیقی میزان قابلیت‌های آدمی برای رسیدن به خودسازی و خودشکوفایی در آرای امام خمینی(ره) ملیحه ملکی جناب آقای دکتر هادی وکیلی - 1387
15 سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره) حدیقه ملامحمدی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1387
16 نظام‌مندی آرای امام خمینی(ره) در حوزه عرفان عملی بر اساس مدل مدیریت راهبردی سیدحاتم مهدوی نور جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1387
17 ارزیابی و نقد عرفانهای سکولار بر اساس مبانی عرفانی امام خمینی (ره) سوده مرتجائی جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1387
18 بررسی تطبیقی نظریه (انسان کامل) از منظر امام خمینی(ره) و نظریه (برهمن _ آتمن) (انسان کامل ) مطابق قرآئت شانکارا از اونیشادها فتحیه بنکدار جناب آقای دکتر بیوک علیزاده ابوالفضل محمودی 1387
19 بررسی تطبیقی روانشناسی تحلیلی یونگ با دیدگاه عرفانی حضرت امام خمینی(ره) زهرا شهبازی جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1386
20 ترجمه بخشهای اول و دوم کتاب طریقت اسلامی موراتا و تبیین دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) ندا سقائی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1386
21 بررسی تاثیر گناه بر معرفت (مقایسه دیدگاه های امام خمینی(ره) و امام محمد غزالی طوسی) زهرا باقرزاده جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1386
22 مقایسه دیدگاههای امام خمینی(ره) و امام محمد غزالی در مورد مفهوم خدا یدالله رضایی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1386
23 ترجمه بخشهای اول و تا چهارم و و پیوست الف و ب کتاب عرفان دینی و غیر دینی زنزو تطبیق آن با دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) زکیه بیات جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1386
24 تطورات وجودی انسان به هنگام مرگ از نظر عارفان مسلمان و بررسی مقایسه ای آن با مطالعات جدید در باب تجارب نزدیک مرگ (‌با تأکید بر آراء امام خمینی (ره) آزاده اقبالی جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1385
25 فنا و بقا در عرفان اسلامی با رویکرد به آراء امام خمینی(ره) الهام غیور سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1385
26 مقایسه آراء اخلاقی امام خمینی با آراء اخلاقی فیض کاشانی در المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء زهرا صالحی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1385
27 بررسی نسبت وحی بامکاشفه عرفانی و تبیین دیدگاه امام خمینی در این خصوص زهرا میرزائی جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1385
28 ترجمه تحقیقی (المفاوضات بین القونوی و الطوسی) به همراه مقایسه آراء عرفانی و فلسفی مطرح شده در آن، با آراء امام خمینی(ره) فاطمه رادی میبدی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی 1385
29 تبیین کثرت وجود از دیدگاه عرفانی و فلسفی امام خمینی زهرا لطفی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی
سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
1385
30 جایگاه نور در عرفان و فلسفه اسلامی(با تکیه بر آراء امام خمینی و سهروردی) ندا عظیمی سرابیان جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1385
31 بررسی تطبیقی مسئله خیر و شر در عرفان اسلامی و آْیین زرتشت (با تکیه بر آراء مولانا جلال‌الدین رومی و امام خمینی و آذر فرنبغ فرخزاد) معصومه طهماسبی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده - 1385
32 تبیین نظریه سطوح معنایی قرآن از منظر امام خمینی(ره) مرضیه شریعتی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1385
33 ترجمه بخشهای اول و دوم کتاب طریقت اسلامی موراتا و تبیین دیدگاه عرفانی امام خمینی (س) ندا سقائی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی جناب آقای دکتر مسعود صادقی علی آبادی 1385
34 بررسی تطبیقی ماهیت عرفان از منظر حافظ و امام خمینی رضا نهضت جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1384
35 جایگاه پیر در سلوک اهل طریقت به همراه تبیین دیدگاه امام خمینی لیلا نیک بخت‌ جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1384
36 ترجمه و شرح کتاب مصباح الهدایه به ضمیمه توضیح و تبیین اصطلاحات عرفانی به کار رفته در آن مریم داورنیا سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی علی شیخ الاسلامی 1383
37 بررسی تطبیقی ماهیت عشق در اندیشه حافظ و امام خمینی(ره) اصغر میرجمال جناب آقای دکتر بیوک علیزاده سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی 1383
38 توصیف ویژگیهای مشترک تجارت عرفانی از دیدگاه ذات گرایان ـ بررسی موردی: مولوی محسن خالقی مجتبی زروانی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1383
39 ولایت و سیر و سلوک با تکیه بر آراء‌ و سیره عملی امام خمینی ملک صادقپور علی شیخ الاسلامی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1383
40 ترجمه و تحقق کتاب امامت در سپیده دمان شیعه اثنی عشری به انضمام رأی امام خمینی در امام و انسان کامل علیرضا رضایت شهرام پازوکی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی 1383
41 مراقبه و ارتباط آن با شهود تا قرن ششم، با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ثریا خدامرادی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی سیدامیر اکرمی 1382
42 ترجمه تحقیقی دو بخش نخست کتاب (رابعه عدویه، صوفی عارف و اولیای هم مسلک وی در اسلام) و تحقیق برخی مباحث به انضمام آراء امام خمینی آمنه عزیزی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی بهزاد سالکی 1382
43 بررسی تحلیلی عقل و عشق و نسبت میان آنها از دیدگاه امام خمینی(ره) علی اصغر جواز علی شیخ الاسلامی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی 1381
44 جهان هستی از منظر عرفانی امام خمینی‌(ره) محمود فتوحی شاه آبادی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده جناب آقای دکتر هادی وکیلی 1381
45 تجلی عرفان در خطابات عمومی (مردمی) امام خمینی مرتضی پناهنده جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده 1381
46 بررسی انعکاس اندیشه های عرفانی عارف بزرگ آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی نیره دشتبان جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1381
47 عرف ستیزی عارفانه و بررسی آن در آرای مولوی و امام خمینی(ره) زهرا طالبی علی شیخ الاسلامی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
منظر سلطانی
1381
48 خودشناسی تطبیقی از منظر مولوی و امام خمینی سید علی هادیان جناب آقای دکتر بیوک علیزاده - 1381
49 انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) افسانه شجاعی تقی پورنامداران سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
منظر سلطانی
1381
50 تعالیم سلوکی مولوی در مثنوی معنوی در مقایسه با بخشهایی از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) سعید ضرابی زاده محمود عابدینی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی 1381
51 ترجمه کتاب (درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی) تألیف ولیلیام چیتیگ به انضمام آراء امام خمینی جلیل پروین جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی غلامرضا اعوانی 1381
52 مقایسه آرای زیبایی شناختی ابن عربی و آرای زیبایی شناختی امام خمینی (ره) یاسر هدایتی زفرقندی جناب آقای دکتر بیوک علیزاده - -
53 بررسی آراء‌ عبدالکریم الجبلی در خصوص انسان کامل و مقایسه آن با آراء‌ امام خمینی(ره) به همران ترجمه بخش دوم کتاب الانسان الکامل زهرا خدایی جناب آقای دکتر هادی وکیلی جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی -

پایان‌نامه‌های رشته عرفان اسلامی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم وتحقیقات

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تاریخ دفاع

مقطع

عبداله محمدی اصفهانی

سیر تکامل منطق الطیر نویسی در اسلام

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1371

phd

ابوطالب مریدی

اسرار عرفانی نماز بر اساس سه اثر اسرار الصلاه (شهید ثانی ره) ملکی تبریزی(ره) امام خمینی(ره)

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

phd

احمد خالدی

کلیات آرای ابن عربی در فتوحات مکیه بر اساس کتاب کبریت احمد شعرانی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1375

phd

عزت اله دهقان

مبانی عرفان در حدیث و عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی- دکتر حاکمی - دکتر سجادی

1375

phd

قدرت اله خیاطیان

آثار و مقام عرفانی کمیل بن زیاد نخعی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1375

phd

محمد رضا یکتایی

آثار و مقام عرفانی اویس قرنی

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1375

phd

ناظم تبریزیان

جایگاه اسماء حق در عرفان

دکتر حاکمی

دکتر سجادی

1375

phd

عبدالله محمدی

ختم الولایه

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

phd

غلامرضا مدبر عزیزی

عرفان صدرائی(جلوه های عرفانی در اندیشه و آثار صدر المتالهین)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1376

phd

مهین عرب

مهدویت در دین و عرفان با تکیه بر آراء ابن عربی سید حیدر آملی مولوی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

phd

سید مجید سادات کیائی

اشارات تفسیری مثنوی"دفتر اول و دوم"

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

phd

عبدالوهاب شاهرودی

تفاسیر عرفانی

دکتر حاکمی

دکتر سجادی

1376

phd

اسماعیل منصوری لاریجانی

شرح احوال و آثار سید حیدر آملی و بررسی موضوع ولایت در آثارش

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1376

phd

عبدالرحیم عناقه

مجموعه احوال و آثار حکیم میرزا هاشم اشکوری و تصحیح انتقادی فصوص قونوی

دکتر دهباشی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

phd

کرم عبادی جوکندان

جایگاه رحمت الهی در عرفان اسلامی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر شاه حسینی

1376

phd

خلیل بهرامی قصر چمی

بررسی احوال و آثار حکیم آقا محمد رضا قمشه ای " صهبا" و تصحیح رساله الولایه ایشان

دکتر دهباشی

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر دینانی

1376

phd

عبدالرضا مظاهری

دردمندی در عرفان و تجلی آن بر دیوان حافظ و منطق الطیر عطار و مثنوی مولانا

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر شاه حسینی

1376

phd

حسن فلاح بابلی

روانشناسی در مثنوی

دکتر حاکمی

دکتر انوار

1376

phd

حسن سعیدی

عرفان در آثار شیخ الاشراق (سهروردی)

دکتر دینانی

دکتر تجلیل

1376

phd

محمدرضا فریدونی

معاد از دیدگاه محی الدین ابن عربی

دکتر حاکمی

دکتر دهقانی

1376

phd

سید محمد بنی هاشمی

تطبیق توحید عرفانی با توحید فلسفی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر خالدی

1376

phd

محمد مهدی گرجیان عربی

جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و سنت ، فلسفه و کلام و عرفان

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

phd

ایوب هاشم نبی

نماز در آئینه متون عرفانی ادب فارسی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

phd

محمد حسین صائینی

خیال " عالم مثالـ " د راندیشه عرفانی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

phd

سید حسین واعظی

مراتب نفس از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا و تطبیق این دونظریه

دکتر دهباشی

دکتر دینانی-دکتر حاکمی

1376

phd

سید حسین ابراهیمیان

معرفت شناسی در عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1377

phd

هادی وکیلی

عرفان در فلسفه مشاء

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی-دکتر اعوانی

1377

phd

محمد رضا غفوریان

آفرینش در نگاه عارفان

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1377

phd

اشرف میکائیلی

رموز عرفانی قصص قرآن (پیامبران اولوالعزم)

دکتر دینانی

دکتر خالدی

1377

phd

معصومه جوکار سهی

علم الهی از دیدگاه کلام، فلسفه و عرفان

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1377

phd

ذبیح مطهری خواه

مبادی عرفان در نهج البلاغه

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دهقان

1377

phd

مهناز توکلی

شرحی بر برخی از غزلیات حافظ با تکیه بر مبانی سلوک

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر یثربی-دکتر حاکمی

1378

phd

محمد تقی فعالی

مکاشفه و تجربه عرفانی

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1378

phd

علیرضا عالمی طامه

توحید عرفانی در قرآن

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1378

phd

دادخدا خدایار

عرفان شهادت

دکتر حاکمی

دکتر دهقان

1378

phd

فاطمه طباطبایی

همراه با امام در فتوحات و فصوص

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر داوری-دکتر نامداریان

1379

phd

زهره نادری نژاد

عرفان در دعای عرفه

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر اکبریان

1379

phd

حسن شیخ محمودی

فنا و بقا در قرآن و عرفان اسلامی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1379

phd

علیرضا رحیمیان

شرح روانی عرفانی اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1379

phd

گیتی شرکاء

تصویر بهشت و جهنم در قرآن و عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1379

phd

فرشته ندری ابیانه

تاثیرات ابن عربی برحکمت صدرایی

دکتر سعادت مصطفوی

دکتر دینانی

1379

phd

مریم بختیار

مبانی عرفانی در صحیفه سجادی

دکتر سنگری

دکتر انوار

1380

phd

زهرا کاشانیها

شرح حال و آراء عرفانی مهمترین زنان عارف

دکتر اعوانی

دکتر دینانی

1380

phd

سیاوش (محمد جواد) رودگر

شرح عرفانی رساله" الولایه" علامه طباطبایی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1380

phd

علی یار حسینی

سیری در سیره و آثار آیت اله العظمی میرزا محمد علی شاه آبادی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1380

phd

علی اکبر افراسیاب پور

مکتب جمال در عرفان اسلامی

دکتر انصاری

دکتر لاریجانی

1380

phd

سوسن آل رسول

عرفان جامی در مجموعه آثارش

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر شاه حسینی

1380

phd

معصومه ذبیحی

تاثیر فصوص الحکم بر گلشن راز

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر بیات

1380

phd

زهرا روحانی

عارف ربانی، عالم صمدانی علامه اصطهباناتی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1380

phd

پرویز عباسی داکانی

اصول فلسفه سهروردی و مقایسه آن با فیلسوفان هم روزگارش

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1381

phd

سید حجت مهدوی سعیدی

مبانی انسان شناسی در شعر حافظ

دکتر اعوانی

دکتر حاکمی

1381

phd

بتول خسروی

عرفان حضرت جواد الائمه (ع) در احوال و آثار

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر قائم مقامی

دکتر تجلیل-دکتر انوار

1381

phd

رضا علیپور

اعیان ثابته در مکتب ابن عربی

دکتر انوار

دکتر فعالی

1381

phd

حسینعلی قاسم زاده

سیر تطور اسفار اربعه از محی الدین عربی تا امام خمینی

دکتر شیخ الاسلامی

----------

1382

phd

منیرالسادات پور طولمی

قضا و قدر از دیدگاه ابن عربی و صدر المتالهین

دکتر دینانی

دکتر طالب زاده

1382

phd

اعظم رجالی

بررسی افکار و آثار عارفان مشهور اصفهان از قرن دوازدهم تا عصر حاضر

دکتر دهباشی

دکتر دینانی-دکتر کتابی

1382

phd

ناصر مهدوی

تحلیل تصوف و عرفان در ایران امروز

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر شیخ الاسلامی

1382

phd

حسین علی آقابابائیان

تصحیح مصفاه الاشباح و محلاه الارواح از نورالدینمحمد بن شاه مرتضوی(برادر فیض کاشانی)

دکتر دهباشی

دکتر دینانی-دکتر شیخ الاسلامی

1383

phd

عبدالمحمود منصور یانفر

تصحیح شرح الدعاء السعر مرحوم قاسم خلخالی

دکتر دهباشی

دکتر دینانی-دکتر کتابی

1383

phd

مهدیه السادات مستقیمی

آفاق عرفان در احوال و آثار حضرت فاطمه (س)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر منصوری-دکتر شنگائی

1383

phd

حسینعلی شیرین

تعلیم و تربیت در نظر عارفانه امام خمینی(ره)

دکتر اعوانی

دکتر حاکمی

1384

phd

پرویز رحمانی

تصحیح و تعلیق و تحقیق همراه با دو ترجمه کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد محمد غزالی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1384

phd

محمد اخگری

گوته و حافظ (تاثیر گذاری عرفان اسلامی برادبیات غرب)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی- دکتر ضیاء شهابی

1384

phd

بتول علیجانی

نقد و شرح رساله نفس شیخ مجتبی قزوینی

دکتر اعوانی -دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1384

phd

طیبه شمسایی

آرای عرفانی حکیم نظامی گنجوی

دکتر شیخ الاسلامی - دکتر دینانی

دکتر انوار - دکتر دهقان

1384

phd

خسرو ظفر نوایی

ترجمه و شرح تعلیقات امام خمینی(ره) بر فصوص الحکم ابن عربی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1384

phd

سید محسن رضوی نژاد

دیدگاههای عرفانی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات

دکتر لاریجانی

دکتر دینانی دکتروکیلی

1385

phd

کبری باباشاه

ظرائف عرفانی معراج حضرت ختمی مرتبت (ص)

دکتر لاریجانی

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر دینانی

1385

phd

سید محمد میرخانی

نقدی و تطبیق بر شروح مثنوی

دکتر وکیلی

دکتر همامی

1385

phd

علی عرفاتی

جایگاه اسماء الهی در عرفان اسلامی از منظر ابن عربی و امام خمینی

دکتر فعالی

دکتر دهقان-دکتر وکیلی

1386

phd

محمد حسین خمسی

استفاده های عرفانی داستان های مثنوی

دکتر فعالی

دکتر اسدی گرما رودی

1386

phd

منصوره اشجع

مکاشفات و تجربه های عرفانی تعدادی از عرفای تخت فولاد اصفهان

دکتر دهباشی

دکتر کتابی-دکتر شیخ الاسلامی

1386

phd

غلامحسین عمرانی

سیر تطور شعر و عرفان در آثار سنایی

دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتر انوار

1386

phd

داوود چوگانیان

تصحیح بخش اول از کتاب سبع المثانی اثر شیخ نعیب الدین رضا تبریزی اصفهانی(قرن 11 هجری)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر ابراهیمی دینانی

1387

phd

سمنبر میرزایی

معاد جسمانی در اندیشه های ابن عربی و ملاصدرا

دکتر وکیلی

دکتر لاریجانی

1387

phd

هاتف سیاه کوهیان

دیوانه نمایی در عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر ابراهیمی دینانی - دکتر اعوانی

1387

phd

محی الدین قنبری

نگرش عرفانی به پدیده های طبیعت در تفاسیر قرآن کریم

دکتر محمودی

دکتر وکیلی

1387

phd

نگین مشرفی

بررسی تاریخی تحلیلی نظریه تجلی در عرفان اسلامی

دکتر محمودی

دکتر وکیلی

1387

phd

سید شهاب الدین حسینی

ختم ولایت از منظر عرفان و کلام شیعی

دکتر محمودی

دکتر منصوری لاریجانی

1387

phd

محمد ابراهیم ضرابیها

ولایت و ابعاد آن در مثنوی معنوی

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر ریخته گران - دکتر پازوکی

1387

phd

رضا اسدپور

تحلیل تاریخی،عرفانی،تصحیح برخی شروح خطبه البیان در عصر صفوی

دکتر پازوکی

دکتر شیخ الاسلامی - دکتر ابراهیمی دینانی

1388

phd

مینا باهنر

دیدگاههای عرفانی حکیم ترمذی و تاثیر آن بر افکار ابن عربی

دکتر محمودی

دکتر پازوکی

1388

phd

زهره خانی پورماچیانی

شرح احوال،آراء و آثار ابوبکر کلابادی با تاکید بر التعرف

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر شمس

1388

phd

رویا موسوی گرمارودی

تاثیر اسماء الهی بر مراتب سلوک عرفانی(عرفان اسلامی)

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر فعالی

1389

phd

محمد مهدی اسماعیل پور

تاثیر آرای نجم الدین رازی بر حافظ:جنبه های عرفانی

دکتر فعالی

دکتر شیخ الاسلامی

1389

phd

سید حمید رضا میر عظیمی

درآمدی بر تاویل در قرآن و عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر اعوانی-دکتر حجتی

دفاع نشده

phd

حسن باغبانی آرانی

نگرش عرفانی فیض کاشانی

دکتر دهباشی

دکتر محمودی

دفاع نشده

phd

لادن صالحین

تناسخ در عرفان اسلامی

دکتر ریخته گران

دکتر محمودی

دفاع نشده

phd

شهلا جداری محمدزاده

نقش عرفان در وحدت و همگرایی اسلامی

دکتر فعالی-دکتر محمودی

دکتر پازوکی

دفاع نشده

phd

انسیه شیخ سفلی

شیخ ابو مدین و نسبت وی با تصوف در ایران

دکتر پازوکی

دکتر شمس

دفاع نشده

phd

صوفیا زارع باز قلعه

تاریخ تحلیلی آداب سلوک تا قرن هفتم

دکتر شمس

دکتر محمودی

دفاع نشده

phd

غلامرضا رضایی سراجی

مصاحبت در عرفان اسلامی: سیر تحلیلی و تاریخی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر محمودی

دفاع نشده

phd

جمشید جلالی شیجانی

احوال،آثار وآرای سید محمد نور بخش بانظمام تصحیح انتقادی مهمترین نسخه های خطی وی

دکتر پازوکی

دکتر اسفندیار

دفاع نشده

phd

فاطمه عباسی

نفس الرحمن درعرفان اسلامی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه،در عرفان یهود و مسیحیت

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر محمد جواد شمس

دکتر ابراهیمی دینانی

دفاع نشده

phd

مهدیه سادات کسایی زاده

معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی

دکتر علیزمانی

دکتر پازوکی

دفاع نشده

phd

سعیده حسن زاده

تصحیح انتقادی رساله سلطان فلک سعادت از ملاعلی نور علیشاه ثانی

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر پازوکی

دفاع نشده

phd

ذکیه فتاحی

رهبانیت در تصوف"بررسی ماهوی و تاریخی"

دکتر پازوکی

دکتر محمودی

دفاع نشده

phd

سید حاتم مهدوی نور

معرفت شهودی: علم حضوری از دیدگاه علامه طباطبایی و نظریه ساخت گرای استیون کتس

دکتر مسعود یوسف ثانی - دکتر فعالی

دکتر حسین هوشنگی

دفاع نشده

phd

عالیه نوری

احوال، آثار و آراء عرفانی سعد الدین حمویی

دکتر شمس-دکتر فعالی

دکتر لاجوردی

دفاع نشده

phd

عبداله کیوانی

تصحیح و تحقیق کتاب مجلی مراة المنجی(بخش های عرفانی)

دکتر احمد عابدی

دکتر پازوکی-دکتر حسینی

دفاع نشده

phd

غلامرضا مرادی

تحقیق و ترجمه کتاب الرعایه فی حقوق ا...وتطبیق آن با رساله حقوقی امام سجاد (ع)

دکتر ابراهیمی دینانی-دکتر منصوری لاریجانی

دکتر شیخ الاسلامی

دفاع نشده

phd

 

 پایان‌نامه‌های رشته عرفان اسلامی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم وتحقیقات

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

اساتید مشاور

تاریخ دفاع

مقطع

محمد مهدی گرجیان عربی

قضا و قدر از دیدگاه مکاتب و ترجمه و تحقیق و تصحیح بحث قضا و قدر در انتهای رساله عرشیه،رساله القدر،رساله قضا و قدر شیخ الرئیس ابن سینا

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1371

msc

حسن شیخ محمودی

تحقیقی پیرامون موضوع قرب فرائض و نوافل

دکتر سجادی

دکتر اعوانی

1372

msc

معصومه جوکار سهی

کشف و موضوع آن در عرفان اسلامی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1372

msc

گیتی شرکاء

عشق الهی با تکیه برآثار عطار ،مولانا ،حافظ

دکتر حاکمی

دکتر سجادی

1372

msc

فاطمه طباطبایی

شرح برنامه های عرفانی حضرت امام خمینی(س)

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1372

msc

هادی وکیلی

قانون علیت از دیدگاه فلسفی و عرفانی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر اعوانی

1372

msc

احمد راستگو فر

ترجمه و شرح کتاب شجره الکون(ابن عربی)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1373

msc

علی محمد حاجی نژاد

مستحسنات صوفیه

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1374

msc

مهدی بیک محمدی

شرح حال عرفانی حاج ملا آقا جان زنجانی

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1374

msc

عبدالزهرا ساکی

رویت خدا از نظر کلام و عرفان

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

msc

کرم عبادی جوکندان

دنیا از دیدگاه عرفان اسلامی

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1374

msc

محمد جواد طولای

نهضت حروفیه

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1374

msc

زهرا روحانی

مقامات عرفانی در آیات قرآنی براساس منازل السائرین خواجه عبداله انصاری

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

msc

محمد ادیب نیا

اوصاف بهشت و جهنم در قرآن و عرفان

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

msc

حجت اله عباسعلی آملی

ارادت در عرفان

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1374

msc

اکرم کربلایی آقا شیرازی

عرفان از لسان معصومین (ع)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1374

msc

قدیر بابایی سالانقوچ

صبر در عرفان اسلامی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

msc

دادخدا خدایار

مقام قلب در عرفان اسلامی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1374

msc

ناصر مهدوی

ارادت در مثنوی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1375

msc

مرسده خاکدان

لطف و صفات لطفیه حق تعالی

دکتر حاکمی

دکتر انوار

1375

msc

سید حسن کیخسروی

عرفان در شاهنامه فردوسی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1375

msc

منصوره دلگشا مقدم فومنی

عهد الست در اسلام

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1375

msc

اکرم عمادی کوچک

زن در عرفان و ابعاد عرفانی شخصیت حضرت زهرا(ع)

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1375

msc

مریم بهادری

جهاداکبر

دکتر انوار

دکتر حاکمی

1375

msc

زینب چنگائی

هفت شهر عشق در ْآیات و روایات

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1375

msc

مهری تاجیک کرد

عرفان در سیره علی(ع)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1375

msc

شهرام ملکیان

شرحی عرفانی بر خطبه متقین(نهج البلاغه)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1375

msc

غلامرضا رضائی سراج

حافظ از دیدگاه عرفان

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1375

msc

عبدالجواد رهبر

معرفت نفس یا اعلی المعارف

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1375

msc

احمد حیدری مکرر

تحقیق پیرامون شخصیت عارف کبیر حاج میرزا جواد آقا ملکی

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

msc

وحید مرکزی مقدم

تطبیق اصول عرفان اسلامی و غرب

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

msc

جواد حسین دوست

عرفان در شعر و ادب امروز

دکتر حاکمی

دکتر خالدی

1376

msc

نعمت اله باوند

نقش ولایت در تاریخ اسلام و جهان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

msc

مهرداد کیان ارثی

عرفان سلسه چشتیه

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1376

msc

مریم فرهنگ روستا

احوال و مقامات در غزلیات حافظ

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1376

msc

محسن منصوری

دعا در قرآن و عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1376

msc

سید احمد سید عطار شوشتر

عرفان در آئینه هنر

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

msc

لطیفه کلبعلی

حج از دیدگاه عرفان

دکتر انوار

دکتر حاکمی

1376

msc

منصوره طلوع تهرانی

عرفان در سیره امام جعفر صادق(ع)

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

msc

مژگان قهرمانی

سیر تصوف و عرفان در دوره مغول

دکتر حاکمی

دکتر مرتضوی

1376

msc

زهره شعاعی

جایگاه اسفار اربعه در عرفان

دکتر خالدی

دکتر انوار

1376

msc

مهدی طالبی بهاباد

اوصاف اولیاء خدا در نهج البلاغه

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1376

msc

خدیجه رضازاده مقدم

تفسیر عرفانی مسبحات

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

msc

مریم موسوی نژاد

شرح عرفانی دعای ابوحمزه شمالی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1376

msc

سید محمد زرین قلم

نقطه عطف در زندگی عارفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1376

msc

پروانه اکبری دهکردی

دیدگاههای عرفانی علامه طباطبایی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1376

msc

وجیهه امی

خواب-تعبیرآن از دیدگاه عرفان

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1376

msc

رضا قلی رمضانی آهو دشتی

امام خمینی و عرفان اسلامی

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1376

msc

علیرضا رحیمیان

ذکر و فکر در عرفان اسلامی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر حاکمی

1376

msc

عاطفه بانک

تصحیح انتقادی وصیت نامه ابوالبقاءاسحق الحسینی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1377

msc

حسین ملکیان اصفهانی

عبادت و بندگی از دیدگاه قرآن و عرفان

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1377

msc

غلامحسین عمرانی

شرح و احوال اشعار مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی(کمیانی)

دکتر انوار

دکتر خالدی

1377

msc

سید حجت مهدوی سعیدی

مبانی انسان شناسی در مثنوی مولوی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر شاه حسینی

1377

msc

پروانه ریاحی دهکردی

تجلی اسم شریف الباطن در وجود مقدس امام زمان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر دینانی

1377

msc

نیلوفر زندی

قیامت در قرآن و عرفان

دکتر دهقان

دکتر منصوری لاریجانی

1377

msc

عصمت اکبری دهکردی

صفات جمال حق تعالی در غزلیات حافظ

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر خالدی

1377

msc

علی عرب عامری

تفسیر مقایسه ای سوره حمد

دکتر خالدی

دکتر حاکمی

1377

msc

علی عرفاتی

اسفار اربعه عرفانی

دکتر حاکمی

دکتر دهقان

1377

msc

غلام وفایی

رابطه اخلاق و عرفان

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1377

msc

حمید مقیمی

زندگینامه شرح و تفسیر اشعار عرفانی وحدت کرمنشاهی

دکتر دینانی

دکتر حاکمی

1377

msc

محمد عزیز الدین

شرح عرفانی دعای عهد

دکتر شاه حسینی

دکتر شیخ الاسلامی

1377

msc

مژگان نیکویی

نقش عرفان در پدیداری سبک های ادبی

دکتر شاه حسینی

دکتر حاکمی

1377

msc

میر ولایت الدین هاشمی

تطبیق مراتب وجود فلسفه اسلامی با حضرات خمس

دکتر علمی

دکتر دینانی

1377

msc

زهرا پیروزی

اعیان ثابته و عالم ذر در تحقیق و تطبیق

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر منصوری لاریجانی

1377

msc

سید محمد حمیدی عدلی

زن از نظر عرفان اسلامی

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر منصوری لاریجانی

1377

msc

سید ضیاءالدین خرم شاهی

شرح ساقی نامه میرزا ابراهیم ادهم آرتیمانی

دکتر حاکمی

دکتر دینانی

1377

msc

منیر گونه ای

عرفان عاشورا

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر حاکمی

1377

msc

بتول علیجانی

ارتباط مسائل مقالات شمس تبریزی با مثنوی مولوی

دکتر دینانی

دکتر شیخ الاسلامی

1377

msc

ابوطالب مریدی

صفات جمال و جلال از دیدگاه عرفان

دکتر دینانی

دکتر سجادی

1377

msc

کورس دیو سالار

روزبهان بقلی: عرفان و شطح ولایت در تصوف ایرانی

دکتر شاه حسینی

دکتر خالدی

1378

msc

مهدی عباسعلیپور بشاش

مراتب ولایت در اقطاب و اوتاد و ابدال و اخیار و ابرار و نجباء و نقباء

دکتر حاکمی

دکتر شیخ الاسلامی

1378

msc

امین آریا منش

عرفان شمس تبریزی

دکتر شاه حسینی

دکتر تجلیل

1378

msc

جمال حیدر زاده

شطح و علل گرایش به آن

دکتر شاه حسینی

دکتر اسدی گرمارودی

1378

msc

عبدالحسین راجی

تجلیلات و کلمات در مفاهیم اسلامی

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر فعالی

1378

msc

معصومه هاشمی اصل

بررسی آراء حکما و عرفا درباره عالم برزخ

دکتر دینانی

دکتر فعالی

1378

msc

صفر خلیلی

کتاب شناسی توصیفی عرفان و تصوف(الفبایی)

دکتر خالدی

دکتر اعوانی

1378

msc

زکیه فتاحی

حقیقت نور محمد(ص) از نظر عرفا

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر حاکمی

1378

msc

مهدی اکبری

شرح حال و زندگی عارف مرحوم شیخ انور مقدم

دکتر شاه حسینی

دکتر شیخ الاسلامی

1378

msc

هدایت اله خیاطیان

عوالم وجود در عرفان و قرآن

دکتر حاکمی

دکتر خیاطیان

1378

msc

ام البنین جلالی

جایگاه حضرت آدم و حضرت ابراهیم در قرآن و عرفان و تصوف(مظاهر خلافت و امامت)

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر فعالی

1378

msc

عزت السادات مجتبوی

رابطه عرفان و سیاست

دکتر قائم مقامی

دکتر حاکمی

1378

msc

نادر کریمیان

تذکره عرفانی کردستان

دکتر دهقان

دکتر یثربی

1378

msc

زهرا طباخ شعبانی

جایگاه عرفان در مذهب شیعه

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر خالدی

1378

msc

مهدی جعفر پور ایروانی

ارتباط روح و بدن از دیدگاه قرآن و عرفان

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر اسدی گرمارودی

1378

msc

مریم زمانی اصل

برخی از دیدگاههای عرفانی حضرت امام خمینی و مقایسه آن با دیدگاههای خواجه عبداله انصاری

دکتر دینانی

دکتر انوار

1378

msc

امن اله طایران

مفاهیم عرفانی مشترک در دعاهای نهج البلاغه و دعای عرفه

دکتر بیات

دکتر دهقان

1378

msc

حسن باغبانی آرانی

اسوار و عرفان حج

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر فعالی

1378

msc

جواد سبزه ای

تحقیق و شرح فواتح سبعه نوشته قاضی حسین بن معین الدین

دکتر خالدی

دکتر منصوری لاریجانی

1379

msc

طاهره کیانی فر

مقایسه خصوصیات عرفانی بایزید بسطامی و جنید بغدادی

دکتر اعوانی

دکتر شاه حسینی

1379

msc

ناهید محمد یاری

سیمای سحر خیزان در عرفان اسلامی

دکتر اسدی گرمارودی

دکتر شاه حسینی

1379

msc

محمد مهدی اسماعیل پور

ایثار و عرفان

دکتر فعالی

دتر وکیلی

1379

msc

نستوه جهان بین

ضابطه مندی کمال در قرآن و استخراج این ضوابط

دکتر قائم مقامی

دکتر فعالی-دکتر وکیلی

1379

msc

مریم حسینی

رمز عرفانی عدد کلمات در قرآن مجید به حروف ابجد

دکتر فعالی

دکتر قائم مقامی

1379

msc

طیبه شمسایی زفرقندی

تاثیر عرفان در نظم فارسی قرن هشتم

دکتر دهقان

دکتر لاریجانی

1380

msc

پریوش خداوردی

رضا و تسلیم در عرفان از دیدگاه قرآن و عترت

دکتر وکیلی

دکتر منصوری لاریجانی

1380

msc

جعفر راستگوی انامق

فرازهای عرفانی خطبه های حضرت امام حسین (ع)

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر شیخ الاسلامی-دکتر فعالی

1380

msc

صوفیازارع باز قلعه

مقایسه انسان شناسی ابن عربی و مولانا

دکتر خالدی

دکتر دهقان

1380

msc

نسرین عابدی

یقظه در عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر منصوری لاریجانی

1380

msc

محمد عبد الرحیمی

بررسی تطبیق آراء و دیدگاههای فلاسفه اسلامی و عرفا در باب چگونگی ربط حادث به قدیم

دکتر دینانی

دکتر وکیلی

1380

msc

علی اکبر ترابیان طرقبه

تاویل عرفانی قصه حضرت موسی و خضر در سوره کهف

دکتر فاطمی

دکتر عباسی

1380

msc

حسن رفیع ریاحی

حجیت پذیری مکاشفات عرفانی و چگونگی نقد و بررسی آن

دکتر قائم مقامی

دکتر وکیلی

1380

msc

محسن خضرایی راد

شرح حال و آثار حاج شیخ ابراهیم امامزاده زیدی

دکتر وکیلی

دکتر صدوقی سها

1380

msc

سعید رضا پازوکی

مطابقت افکار و اندیشه عطار در منطق الطیر و ابوسعید ابوالخیر در اسرار توحید

دکتر فعالی

دکتر وکیلی

1380

msc

سید رحمان هاشمی

عصمت در عرفان و کلام اسلامی

دکتر انوار

دکتر لاریجانی

1380

msc

لیلا ساری گل

بررسی تطبیق تاریخ زندگینامه عرفانی ابوسعید ابوالخیر خواجه عبداله انصاری

دکتر فعالی

دکتر منصوری لاریجانی

1380

msc

منصوره سجودی شال

بررسی ولایت و جایگاه آن در دیوان شمس

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر دهقانی

1380

msc

رزا فانی ملکی

توبه در صحیفه سجادیه

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر فعالی

1380

msc

حمید رضا شیرازی مقدم

تابشهای قرآن بر مثنوی

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر دهقان

1380

msc

محمد ابراهیم ضرابیها

زیان عرفان

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر فعالی

1380

msc

منیره اسماعیلی

تعلیم و تربیت در بعد عرفانی با تکیه بر مقام مادر در این زمینه

دکتر دهقان

دکتر حاکمی

1381

msc

صغری زارع

عرفان در فیه ما فیه

دکتر منصوری لاریجانی

دکتر دهقان

1381

msc

عالیه شفیعی

جلوه های عرفان در شرح زیارت جامعه کبیره

دکتر دهقان

دکتر منصوری لاریجانی

1381

msc

رویا موسوی گرمارودی

عرفان در دیوان منسوب به حضرت امام علی (ع)

دکتر اسدی گرما رودی

دکتر منصوری لاریجانی

1381

msc

شیما ازکیا

تصویر انسان کامل در اشعار عرفانی شعرای برجسته قرن هفتم

دکتر حاکمی

دکتر دهقان

1381

msc

فاطمه فیاضی

نقش وسائط(اهل بیت"س" ) در وصول سالک

دکتر اسدی گرما رودی

دکتر منصوری لاریجانی

1381

msc

شهرام شادمند

تبیین ارتباط عرفانی بین مرید و مراد با تکیه بر داستان حضرت موسی و خضر(ع) در قرآن

دکتر مسعودی فرد

دکتر وکیلی

1381

msc

حبیب اله عزیزی

نقش عرفان در مدیریت

دکتر اسدی گرما رودی

دکتر منصوری لاریجانی

1381

msc

محمد حسین خمسی

استفاده های عرفانی عطار از عناصراسطوره ای در ادبیات فارسی

دکتر دینانی

دکتر اسدی گرما رودی

1381

msc

مریم خاتمی

روءیت از نظر روزبهان بقلی